TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LẬP

Posted by

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LẬP


Mã số thuế: 2600512130
Địa chỉ: Xã Ngọc Lập – Huyện Yên Lập – Phú Thọ, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ
Trạng thái: Đang hoạt động