TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHẮC NGHIÊN

Posted by

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHẮC NGHIÊN

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC CHƯƠNG XÁ

Mã số thuế: 2600492702
Địa chỉ: Khu 8, xã Chương xá, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ
Đại diện pháp luật: Phạm Kim Viến
Điện thoại trụ sở: 83RfwFRVaCUEfFFk0AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động