TRƯỜNG TIỂU HỌC ÔNG ÍCH KHIÊM

Posted by

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÔNG ÍCH KHIÊM


Mã số thuế: 0401283764
Địa chỉ: 75 Ông ích Khiêm, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Ngày hoạt động: 07/03/1997 (Đã hoạt động 25 năm)
Điện thoại trụ sở: AFdTzw9FhLzdAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động