TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THUỶ

Posted by

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THUỶ


Mã số thuế: 3100463127
Địa chỉ: Xã Phú Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ – Quảng Bình, Xã Phú Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động