TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP

Posted by

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP


Mã số thuế: 2600676643
Địa chỉ: , Xã Tân Lập, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Khanh
Điện thoại trụ sở: gLACHoiUAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIÊN PHONG