TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS, THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ

Posted by

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS, THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ

Tên giao dịch: TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TƯ THỤC TRƯƠNG VĨNH KÝ

Mã số thuế: 3600535161
Địa chỉ: 170 – Hồ Thị Hương, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đại diện pháp luật: Võ Thị Lan
Giấy phép số: 1191/QĐ-UBND
Ngày cấp giấy phép: 06/04/2018
Ngày hoạt động: 01/06/2002 (Đã hoạt động 19 năm)
Điện thoại trụ sở: Rwwc78AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động