TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÂM VÀNG I

Thông tin doanh nghiệp

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÂM VÀNG I

Tên giao dịch: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÂM VÀNG I

Mã số thuế: 3900782468
Địa chỉ: ấp Trâm vàng I Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  VĂN PHÒNG TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG