TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRƯƠNG VĨNH KÝ

Posted by

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRƯƠNG VĨNH KÝ


Mã số thuế: 0302857665
Địa chỉ: 21 Trịnh Đình Trọng P.05, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Văn Hiếu
Giấy phép số: 2770
Ngày cấp giấy phép: 03/06/1997
Ngày hoạt động: 01/03/2003 (Đã hoạt động 19 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động