TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT HẢI QUÂN

Posted by

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT HẢI QUÂN


Mã số thuế: 0309377876
Địa chỉ: 1295A Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Đặng Phúc Hòa
Ngày hoạt động: 15/09/2009 (Đã hoạt động 12 năm)
Điện thoại trụ sở: rP6K295PwBV8vpyii3dqQAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động