TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT & NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG

Posted by

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT & NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG


Mã số thuế: 3700427339
Địa chỉ: N2, Cụm SX An Thạnh, TT An Thạnh, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Ngày hoạt động: 01/08/2002 (Đã hoạt động 19 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động