TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GTVT THÁI BÌNH

Posted by

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GTVT THÁI BÌNH


Mã số thuế: 1000218135
Địa chỉ: Số 323 Phan Bá Vành, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thọ
Giấy phép số: 4204/GTVT-TCCB
Ngày cấp giấy phép: 16/11/1999
Ngày hoạt động: 05/10/1999 (Đã hoạt động 22 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động