TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠI KIM

Posted by

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠI KIM


Mã số thuế: 0103130755
Địa chỉ: Đường Kim Giang, P. Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Hà
Điện thoại trụ sở: +Av7rST1okIBNkAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động