TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN CHƠN

Thông tin doanh nghiệp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN CHƠN


Mã số thuế: 0401979015
Địa chỉ: 89 Hồ Quý Ly, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Đại diện pháp luật: Mai Đình Minh
Ngày hoạt động: 02/05/2019 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: GeLIMcAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247