TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HUỆ

Thông tin doanh nghiệp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN HUỆ


Mã số thuế: 6100317756
Địa chỉ: Làng Kênh – Xã Moray, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại trụ sở: zH8t8izgh1gnzAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH THIÊN TÔN