TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHAN CHÂU TRINH

Posted by

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHAN CHÂU TRINH


Mã số thuế: 4000637928
Địa chỉ: Thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam
Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thu
Giám đốc công ty: Nguyễn Hữu Trí
Điện thoại trụ sở: AK0lPo89+FJEAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động