TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHONG CỐC

Thông tin doanh nghiệp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHONG CỐC


Mã số thuế: 5701037046
Địa chỉ: Khu 2, Phường Phong Cốc, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tình
Điện thoại trụ sở: AOcuOBG7YMW8AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SẢN XUẤT HUY BẢO