TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN ĐẠI NGÃI

Posted by

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN ĐẠI NGÃI

Tên giao dịch: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠI NGÃI

Mã số thuế: 2200356166
Địa chỉ: ấp Ngãi Hội 2, Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
Đại diện pháp luật: Lê Kim Luyện
Giám đốc công ty: Lê Ngọc Vinh
Điện thoại trụ sở: MCAAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động