TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN BỘI CƠ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN BỘI CƠ


Mã số thuế: 0312573711
Địa chỉ: 266 Hải Thượng Lãn ông, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Chu Thị Hương Lan
Ngày hoạt động: 01/09/2007 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở: 3jfcLZCKYKHUjC28AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top