TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THIỆU HOÁ

Posted by

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THIỆU HOÁ


Mã số thuế: 2801176030
Địa chỉ: Thị trấn Vạn Hà – Huyện Thiệu Hoá – Thanh Hoá, Thị trấn Vạn Hà, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Tốn
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động