UBND PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO

UBND PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO


Mã số thuế: 0301468289
Địa chỉ: 240 Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại trụ sở: f+Bcr66Cb3Z1nZQAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Top