UBND THỊ TRẤN NHÀ BÈ – HUYỆN NHÀ BÈ

Posted by

UBND THỊ TRẤN NHÀ BÈ – HUYỆN NHÀ BÈ


Mã số thuế: 0301586476
Địa chỉ: KP4, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Hoài Vĩnh
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động