UBND XÃ GIANG LY

Thông tin doanh nghiệp

UBND XÃ GIANG LY


Mã số thuế: 4200449255
Địa chỉ: thôn Gia Rết, xã Giang Ly, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa
Đại diện pháp luật: Mà Giá A
Điện thoại trụ sở: d2r70AAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH KIM LỢI PHÁT