UBND XÃ TÂN LONG HỘI

UBND XÃ TÂN LONG HỘI


Mã số thuế: 1500529298
Địa chỉ: ấp Thanh Phong, xã Tân Long Hội, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luyến
Điện thoại trụ sở: oX8AIdcGpjB6n6vAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top