UBND XÃ VY HƯƠNG

Posted by

UBND XÃ VY HƯƠNG


Mã số thuế: 4700121575
Địa chỉ: Xã Vy Hương, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn
Giấy phép số: BCA-0613
Ngày cấp giấy phép: 01/03/1999
Ngày hoạt động: 01/03/1999 (Đã hoạt động 23 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động