ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH

Tên giao dịch: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH

Mã số thuế: 2600633505
Địa chỉ: TT Phong Châu, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hơn
Điện thoại trụ sở: Vr8APQJZW4FPrOMAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top