UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN TẠO QUẬN BÌNH TÂN

Posted by

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN TẠO QUẬN BÌNH TÂN


Mã số thuế: 0309447756
Địa chỉ: 64 Hồ Văn Lang KP 4, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạt
Ngày hoạt động: 15/10/2009 (Đã hoạt động 12 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động