VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐỖ TRÍ TÍN

Posted by

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐỖ TRÍ TÍN

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 0313730364
Địa chỉ: 72-72/2A Phan Huy ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Đỗ Trí Tín
Giấy phép số: 41.02.0047/TP-CC-ĐKHĐ
Ngày cấp giấy phép: 25/03/2016
Ngày hoạt động: 25/03/2016 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: 7v8ECtnDCtX61bgAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động