VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG DƯƠNG PHƯỚC HOÀNG KHÁNH

Posted by

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG DƯƠNG PHƯỚC HOÀNG KHÁNH


Mã số thuế: 0315687509
Địa chỉ: 176 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thắm
Giấy phép số: 41.02.0086/TP-CC-ĐKHĐ
Ngày cấp giấy phép: 06/05/2019
Ngày hoạt động: 06/05/2019 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: wX8BnN+K5p3y7fAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động