VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGỌC BAN

Posted by

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGỌC BAN

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 0601043093
Địa chỉ: Số nhà 88 đường Đặng Xuân Bảng, Phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Giấy phép số: 12/TP-ĐKHĐ
Ngày cấp giấy phép: 09/10/2014
Ngày hoạt động: 09/10/2014 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở: wV893XGAB6YqgAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động