VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG THÀNH ĐÔ

Posted by

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG THÀNH ĐÔ


Mã số thuế: 0800852028
Địa chỉ: Số 90 đường Thống Nhất, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thê
Giấy phép số: 444/TP-ĐKHĐ
Ngày cấp giấy phép: 12/08/2010
Ngày hoạt động: 01/09/2010 (Đã hoạt động 11 năm)
Điện thoại trụ sở: 4NwUYRycgwA0EAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động