VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN HỮU LINH

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN HỮU LINH


Mã số thuế: 3603720606
Địa chỉ: Đường 769, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Đại diện pháp luật: Phạm Thị Liên
Giấy phép số: 48/TP-ĐKHĐ
Ngày cấp giấy phép: 18/03/2020
Ngày hoạt động: 18/03/2020 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: W3f198BCFIF2swqRwMAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top