VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN A. MENARINI SINGAPORE PTE LTD TẠI HÀ NỘI

Posted by

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN A. MENARINI SINGAPORE PTE LTD TẠI HÀ NỘI


Mã số thuế: 0105592385
Địa chỉ: phòng 1502, tòa nhà HAREC, số 4A Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Ngày hoạt động: 05/09/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: FKTlFDjlAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động