VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN JANSSEN – CILAG LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN JANSSEN – CILAG LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Mã số thuế: 0304223671
Địa chỉ: Tầng 11-12 Cao ốc VP Vietcombank Tower,5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Chi Thúy Dung
Giấy phép số: 41-000170
Ngày cấp giấy phép: 03/12/2004
Ngày hoạt động: 03/12/2004 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở: Mn338MzZbiMwgAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top