VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MOTIVES(FAR EAST) LIMITED TẠI ĐÀ NẴNG

Posted by

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MOTIVES(FAR EAST) LIMITED TẠI ĐÀ NẴNG


Mã số thuế: 0401474945
Địa chỉ: 36 ông ích Đường, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoàng Anh
Giám đốc công ty: Huỳnhtấn Long
Giấy phép số: 48-000043-01
Ngày cấp giấy phép: 11/12/2017
Ngày hoạt động: 22/11/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: 7Lfm01zhvi+VKoAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động