VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH


Mã số thuế: 3002028172
Địa chỉ: Số 148 Đường Trần Phú, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Sơn
Ngày hoạt động: 15/02/2011 (Đã hoạt động 11 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

Top