VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Mã số thuế: 0401980268
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Hùng Anh
Ngày hoạt động: 28/05/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: AZgf5+4r6DyBAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top