VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

Posted by

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ


Mã số thuế: 3300828329
Địa chỉ: 107 Cách mạng tháng 8, P. Tứ Hạ, Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên – Huế
Điện thoại trụ sở: Kn4DR5I5NVGoUvAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động