VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN KỸ

Posted by

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN KỸ

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 2300796474
Địa chỉ: 40 Nguyễn Đăng – Khu 2, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kỹ
Giấy phép số: 21.01.0016/TP/ĐKHĐ
Ngày cấp giấy phép: 10/09/2012
Ngày hoạt động: 01/06/2013 (Đã hoạt động 8 năm)
Điện thoại trụ sở: wf8ARzqS4H37fzwAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động