VĂN PHÒNG TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY BÌNH THUẬN


Mã số thuế: 3400722781
Địa chỉ: 04 Bà Triệu, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Đại diện pháp luật: Lê Tấn Lai
Điện thoại trụ sở: v2cVgAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Top