VĂN PHÒNG TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP

Posted by

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP


Mã số thuế: 1400773542
Địa chỉ: Số 27, Tôn Đức Thắng, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoa
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động