VĂN PHÒNG TỈNH UỶ HƯNG YÊN

Thông tin doanh nghiệp

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ HƯNG YÊN


Mã số thuế: 0900350543
Địa chỉ: 12 đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  BHXH THÀNH PHỐ BIÊN HÒA