VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HÀ GIANG

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HÀ GIANG


Mã số thuế: 5100136589
Địa chỉ: Phường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Đại diện pháp luật: Bùi Thị Na
Trạng thái: Đang hoạt động

Top