VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Posted by

VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU


Mã số thuế: 0101042373
Địa chỉ: số 5/62 – Nguyễn Chí Thanh,Láng Thượng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Giấy phép số: A-277
Ngày cấp giấy phép: 10/08/2004
Ngày hoạt động: 14/12/1994 (Đã hoạt động 27 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động