VIỆN NGHIÊN CỨU CÂY NGUYÊN LIỆU GIẤY

Posted by

VIỆN NGHIÊN CỨU CÂY NGUYÊN LIỆU GIẤY


Mã số thuế: 2600353152
Địa chỉ: Xã Phù ninh – Huyện Phù Ninh – Phú Thọ, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Giấy phép số: A – 402
Ngày cấp giấy phép: 15/08/2005
Ngày hoạt động: 11/11/2005 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động