VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI

Thông tin doanh nghiệp

VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI


Mã số thuế: 0103620206
Địa chỉ: Số 46 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Ngày hoạt động: 27/01/1996 (Đã hoạt động 26 năm)
Điện thoại trụ sở: 834i9pDTou6OmIygAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Ngừng hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LONG HUỲNH GIA