VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN

Posted by

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN


Mã số thuế: 0200408854
Địa chỉ: Số 246 Đường Đà nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Đại diện pháp luật: Trần Đắc Thạnh
Giấy phép số: A-383
Ngày cấp giấy phép: 03/12/2008
Ngày hoạt động: 01/01/1999 (Đã hoạt động 23 năm)
Điện thoại trụ sở: +G1jl8qorHifmAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động