VŨ THỊ DUNG

Posted by

VŨ THỊ DUNG

Tên giao dịch: VŨ THỊ DUNG

Mã số thuế: 5600232876
Địa chỉ: Đội 11, Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Giấy phép số: 30474/bvnt-bvln
Ngày cấp giấy phép: 19/07/2010
Ngày hoạt động: 19/07/2010 (Đã hoạt động 11 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động