BỆNH VIỆN QUÂN Y 17- CỤC HẬU CẦN – QUÂN KHU 5

Posted by

BỆNH VIỆN QUÂN Y 17- CỤC HẬU CẦN – QUÂN KHU 5


Mã số thuế: 0401551036
Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Ngày hoạt động: 01/08/2013 (Đã hoạt động 8 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động