CÔNG TY TNHH LINH PHÁP

Posted by

CÔNG TY TNHH LINH PHÁP

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 2901741832
Địa chỉ: Bãi tập kết vật liệu xây dựng, xóm Mỹ Hậu, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Đại diện pháp luật: Phan Sỹ Pháp
Ngày cấp giấy phép: 28/11/2014
Ngày hoạt động: 28/11/2014 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở: 6L+076PsrDU6DigMAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động